Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 512 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 24:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 340 945 kronor, vilket var den tjugonde högsta i landet. Kommunalskatten i Partille kommun är 31,44 procent 2021.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 512

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

340 945

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,44

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

35,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Partille kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 569

Kommunens skatteintäkter

49 541

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 628

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 446

56 219

kr per invånare, 2020

Partille har landarealen 57 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.