Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 852 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 32:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 359 733 kronor, vilket var den 22:a högsta i landet. Kommunalskatten i Partille kommun är 31,44 procent 2023.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 852

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

359 733

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,44

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

37,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

32

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Husqvarna AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Partille kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 075

Kommunens skatteintäkter

55 385

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 380

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 992

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Partille har landarealen 57 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tolfte minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.