Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 880 människor (2017). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Partille Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 880

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

322 737

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,44

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

33,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KEOLIS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

PARTILLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

47 543

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 465

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 431

52 057

kr per invånare, 2017