Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 6 039 människor (2018). Landarealen är   7 917 kvadratkilometer.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 039

35 277

Antal, 2018

Medelålder

48,7

41,2

År, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

-2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

246 737

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

290

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Malmtransport Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

PAJALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

46 862

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 531

9 366

kr per invånare, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

74 395

54 233

kr per invånare, 2018

Fjärde högsta i Sverige