Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 973 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 266 040 kronor. Kommunalskatten i Pajala kommun är 34,74 procent 2022.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 973

36 043

Antal, 2021

Medelålder

49,0

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

266 040

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,74

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

14,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Malmtransport Norr AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Pajala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 619

Kommunens skatteintäkter

47 584

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 524

9 774

kr per invånare, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

78 662

58 058

kr per invånare, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Pajala har landarealen 7 840 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.