Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 871 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 288 619 kronor. Kommunalskatten i Pajala kommun är 34,74 procent 2024.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 871

36 385

Antal, 2023

Medelålder

49,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

288 619

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,74

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

6,4

Procent, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kaunis Iron AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Pajala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

52 149

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 430

9 775

kr per invånare, 2022

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

96 997

65 432

kr per invånare, 2023

Näst högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

15,5

12,3

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Pajala har landarealen 7 840 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.