Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 966 invånare.

Pajala kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den artonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 141 kronor. Kommunalskatten i Pajala kommun är 34,74 procent 2021.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 966

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,9

41,4

År, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 141

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,74

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Malmtransport Norr AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Pajala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 619

Kommunens skatteintäkter

46 209

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 144

9 773

kr per invånare, 2020

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

77 235

56 219

kr per invånare, 2020

Femte högsta i Sverige

Pajala har landarealen 7 840 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den åttonde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.