Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 6 052 människor (2019). Landarealen är   7 917 kvadratkilometer.

Pajala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 052

35 612

Antal, 2019

Medelålder

48,6

41,3

År, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

246 737

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

290

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Malmtransport Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

PAJALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

45 806

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 810

9 772

kr per invånare, 2019

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

76 146

55 798

kr per invånare, 2019

Femte högsta i Sverige