Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 106 invånare.

Kommunen har den lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 69:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 530 kronor. Kommunalskatten i Oxelösunds kommun är 33,05 procent 2024.

Oxelösund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 106

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

308 530

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,05

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

5,6

9,2

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

18,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 575

Anställda i kommunen

Oxelösunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 899

Kommunens skatteintäkter

49 187

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 401

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 635

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Oxelösund har landarealen 35 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.