Överkalix

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län och har 3 162 invånare.

Andelen företagare i Överkalix kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 281 366 kronor, vilket var den tjugonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Överkalix kommun är 34,14 procent 2024.

Överkalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 162

36 385

Antal, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Medelålder

50,5

41,9

År, 2023

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−3,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

281 366

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,14

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

121

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PARTBYGGEN I KALIX AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Överkalix kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

52 243

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 525

9 775

kr per invånare, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

89 264

65 432

kr per invånare, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Överkalix har landarealen 2 765 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 31:a största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.