Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 711 invånare.

Andelen företagare i Ovanåkers kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 271 876 kronor. Kommunalskatten i Ovanåkers kommun är 33,37 procent 2022.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 711

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

271 876

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,37

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

6,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Svenska Fönster Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Ovanåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 930

Kommunens skatteintäkter

43 841

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 693

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 170

58 058

kr per invånare, 2021

Ovanåker har landarealen 1 873 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e största i landet.