Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 11 609 människor (2017). Landarealen är 1 883 kvadratkilometer.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 609

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

252 782

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SVENSKA FÖNSTER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

OVANÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

40 344

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 028

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 570

52 057

kr per invånare, 2017