Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 11 670 människor (2019). Landarealen är 1 883 kvadratkilometer.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 670

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

260 860

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,37

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

4,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

163

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Svenska Fönster Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

OVANÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

42 479

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 502

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 021

55 798

kr per invånare, 2019