Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 672 invånare.

Andelen företagare i Ovanåkers kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 732 kronor. Kommunalskatten i Ovanåkers kommun är 33,37 procent 2021.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 672

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 732

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,37

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Svenska Fönster Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Ovanåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 930

Kommunens skatteintäkter

42 036

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 878

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 820

56 219

kr per invånare, 2020

Ovanåker har landarealen 1 873 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt.