Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 11 684 människor (2018). Landarealen är 1 883 kvadratkilometer.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 684

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

252 782

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

4,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SVENSKA FÖNSTER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

OVANÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

40 764

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 824

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 469

54 233

kr per invånare, 2018