Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 622 invånare.

Andelen företagare i Ovanåkers kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 281 935 kronor. Kommunalskatten i Ovanåkers kommun är 33,37 procent 2023.

Ovanåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 622

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

281 935

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,37

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

6,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Svenska Fönster Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Ovanåkers kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

46 214

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 174

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 985

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Ovanåker har landarealen 1 873 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e största i landet.