Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 577 invånare.

Andelen företagare i Östra Göinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 44:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 272 241 kronor. Kommunalskatten i Östra Göinge kommun är 32,17 procent 2023.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 577

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

272 241

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,17

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

20,0

11,9

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

44

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Sibbhultsverken AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Östra Göinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

43 187

46 733

kr per invånare, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 123

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 037

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

10,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Östra Göinge har landarealen 432 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.