Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 715 människor (2017). Landarealen är 435 kvadratkilometer.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 715

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

239 530

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

73,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,5

7,0

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SIBBHULTSVERKEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

36 749

44 794

kr per invånare, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 242

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 696

52 057

kr per invånare, 2017