Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 941 invånare.

Andelen företagare i Östra Göinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 73:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 752 kronor. Kommunalskatten i Östra Göinge kommun är 32,17 procent 2022.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 941

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 752

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,17

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,2

7,9

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,9

13,9

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sibbhultsverken AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Östra Göinge kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

40 051

46 732

kr per invånare, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 860

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 510

58 058

kr per invånare, 2021

Östra Göinge har landarealen 432 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.