Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 007 människor (2019). Landarealen är 435 kvadratkilometer.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 007

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

246 965

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

7,0

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

20,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Sibbhultsverken AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

37 579

46 730

kr per invånare, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 106

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 158

55 798

kr per invånare, 2019