Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 915 människor (2018). Landarealen är 435 kvadratkilometer.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 915

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

246 965

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

7,0

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

21,4

13,3

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Sibbhultsverken AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

37 225

45 530

kr per invånare, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 376

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 821

54 233

kr per invånare, 2018