Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 14 331 invånare.

Andelen företagare i Östra Göinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 44:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 286 110 kronor. Kommunalskatten i Östra Göinge kommun är 32,17 procent 2024.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 331

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−4,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

286 110

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,17

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

44

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Sibbhultsverken AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Östra Göinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 143

Kommunens skatteintäkter

43 187

46 733

kr per invånare, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 123

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 406

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

10,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Östra Göinge har landarealen 432 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.