Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 915 människor (2018). Landarealen är 435 kvadratkilometer.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 915

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

239 530

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

73,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,5

7,0

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SIBBHULTSVERKEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

37 224

45 521

kr per invånare, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 376

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 821

54 235

kr per invånare, 2018