Östra Göinge

Östra Göinge kommun ligger i Skåne län och har 15 017 invånare.

Andelen företagare i Östra Göinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 73:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 254 274 kronor. Kommunalskatten i Östra Göinge kommun är 32,17 procent 2021.

Östra Göinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 017

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

254 274

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,17

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

74,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,4

8,5

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

20,4

13,4

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sibbhultsverken AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Östra Göinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 105

Kommunens skatteintäkter

37 373

46 731

kr per invånare, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 312

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 179

56 219

kr per invånare, 2020

Östra Göinge har landarealen 432 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 104:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.