Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 62 601 människor (2017). Landarealen är 2 221 kvadratkilometer.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

62 601

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

273 262

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,22

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SWEDBANK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 975

Kommunens skatteintäkter

45 057

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 098

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 474

52 057

kr per invånare, 2017