Östersund

Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har 64 714 invånare.

Andelen företagare i Östersunds kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 504 kronor. Kommunalskatten i Östersunds kommun är 33,72 procent 2023.

Östersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

64 714

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 504

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,72

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Östersunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 075

Kommunens skatteintäkter

51 754

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 827

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 026

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Östersund har landarealen 2 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 38:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.