Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 220 invånare.

Kommunen har den nionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 304 972 kronor. Kommunalskatten i Oskarshamns kommun är 34,21 procent 2022.

Oskarshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 220

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

304 972

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,21

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,2

6,2

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

230

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 425

Anställda i kommunen

Oskarshamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 406

Kommunens skatteintäkter

51 389

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 876

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 782

58 058

kr per invånare, 2021

Oskarshamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.