Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 208 människor (2019). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 208

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

258 691

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,44

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lekolar AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

OSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 416

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 193

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 239

55 798

kr per invånare, 2019