Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 238 invånare.

Andelen företagare i Osby kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 286 070 kronor. Kommunalskatten i Osby kommun är 33,44 procent 2023.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 238

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

286 070

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,44

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Lekolar AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Osby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 675

Kommunens skatteintäkter

48 658

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 290

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 081

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Osby har landarealen 575 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.