Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 182 människor (2017). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 182

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

248 952

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,44

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LEKOLAR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

OSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

41 644

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 240

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 313

52 057

kr per invånare, 2017