Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 269 invånare.

Andelen företagare i Osby kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 274 956 kronor. Kommunalskatten i Osby kommun är 33,44 procent 2022.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 269

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

274 956

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,44

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

114

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Lekolar AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Osby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 675

Kommunens skatteintäkter

46 248

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 916

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 251

58 058

kr per invånare, 2021

Osby har landarealen 575 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.