Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 106 invånare.

Andelen företagare i Osby kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 298 376 kronor. Kommunalskatten i Osby kommun är 33,99 procent 2024.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 106

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

298 376

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,99

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Lekolar AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Osby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 184

Kommunens skatteintäkter

48 658

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 290

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 117

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Osby har landarealen 575 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.