Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 267 människor (2018). Landarealen är 578 kvadratkilometer.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 267

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

256 922

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,44

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LEKOLAR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

OSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

42 600

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 554

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 258

54 233

kr per invånare, 2018