Osby

Osby kommun ligger i Skåne län och har 13 198 invånare.

Andelen företagare i Osby kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 817 kronor. Kommunalskatten i Osby kommun är 33,44 procent 2021.

Osby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 198

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 817

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,44

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

114

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Lekolar AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Osby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 083

Kommunens skatteintäkter

44 017

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 389

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 227

56 219

kr per invånare, 2020

Osby har landarealen 575 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.