Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 415 invånare.

Orusts kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femtonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 302 046 kronor. Kommunalskatten i Orusts kommun är 33,99 procent 2023.

Orust Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 415

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

302 046

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,99

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

273

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Olssons i Ellös AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Orust kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

54 669

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 054

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 184

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Orust har landarealen 387 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.