Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 108 människor (2017). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Orust Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 108

34 897

Antal, 2017

Medelålder

47,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

270 822

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,84

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

17,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CONSCRIPTOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ORUST KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

51 218

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 468

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 653

52 057

kr per invånare, 2017