Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 345 invånare.

Orusts kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femtonde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 292 760 kronor. Kommunalskatten i Orusts kommun är 34,09 procent 2022.

Orust Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 345

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

292 760

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,09

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Olssons i Ellös AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Orust kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 775

Kommunens skatteintäkter

52 373

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 995

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 621

58 058

kr per invånare, 2021

Orust har landarealen 387 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.