Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 315 invånare.

Orusts kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tjugonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 286 306 kronor. Kommunalskatten i Orusts kommun är 34,34 procent 2021.

Orust Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 315

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

286 306

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,34

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Conscriptor AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Orusts kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 123

Kommunens skatteintäkter

51 321

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 939

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 743

56 219

kr per invånare, 2020

Orust har landarealen 387 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.