Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 887 människor (2017). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 887

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

238 251

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SILJAN BUSS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ORSA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

41 418

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 428

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 801

52 057

kr per invånare, 2017