Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 918 invånare.

Andelen företagare i Orsa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 72:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 263 507 kronor. Kommunalskatten i Orsa kommun är 33,95 procent 2022.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 918

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

263 507

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Siljan Schakt Entreprenad Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Orsa kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 625

Kommunens skatteintäkter

45 101

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 524

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 958

58 058

kr per invånare, 2021

Orsa har landarealen 1 731 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.