Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har 6 934 invånare.

Andelen företagare i Orsa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 48:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 930 kronor, vilket var den 28:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Orsa kommun är 33,95 procent 2023.

Orsa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 934

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 930

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

48

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Siljan Schakt Entreprenad Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Orsa kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

46 776

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 150

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 630

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Orsa har landarealen 1 731 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.