Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 280 invånare.

Andelen företagare i Örkelljunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 69:e bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 244 957 kronor, vilket var den 27:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Örkelljunga kommun är 30,24 procent 2020.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 280

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

244 957

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

30,24

32,28

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

13,6

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

77,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Continental Bakeries North Europe AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

35 296

46 730

kr per invånare, 2019

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 539

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 677

55 841

kr per invånare, 2019

Örkelljunga har landarealen 319 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.