Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har 10 455 invånare.

Andelen företagare i Örkelljunga kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 385 kronor. Kommunalskatten i Örkelljunga kommun är 30,24 procent 2023.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 455

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 385

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

30,24

32,24

Procent, 2023

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

205

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Continental Bakeries North Europe AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Örkelljunga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

39 595

46 733

kr per invånare, 2022

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 893

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 563

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Örkelljunga har landarealen 319 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.