Örkelljunga

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 10 047 människor (2017). Landarealen är 321 kvadratkilometer.

Örkelljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 047

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

237 214

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,24

32,19

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

12,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KB COMPONENTS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

33 819

44 794

kr per invånare, 2017

Lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 641

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 766

52 057

kr per invånare, 2017