Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 934 invånare.

Andelen företagare i Öckerö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjuttonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 326 443 kronor. Kommunalskatten i Öckerö kommun är 33,04 procent 2021.

Öckerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 934

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

326 443

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,04

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

8,5

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Berg Propulsion Production AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Öckerö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 922

Kommunens skatteintäkter

53 857

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 779

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 067

56 219

kr per invånare, 2020

Öckerö har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjärde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.