Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 800 invånare.

Andelen företagare i Öckerö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nittonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 341 476 kronor. Kommunalskatten i Öckerö kommun är 33,04 procent 2023.

Öckerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 800

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

341 476

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,04

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

25,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,8

6,7

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

19

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Berg Propulsion Production AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Öckerö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

59 982

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 277

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 806

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Öckerö har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjärde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.