Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 884 invånare.

Andelen företagare i Ockelbo kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 255 039 kronor. Kommunalskatten i Ockelbo kommun är 34,27 procent 2021.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 884

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

255 039

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,27

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

19,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ockelbo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 435

Kommunens skatteintäkter

45 209

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 505

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 335

56 219

kr per invånare, 2020

Ockelbo har landarealen 1 065 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.