Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 865 invånare.

Andelen företagare i Ockelbo kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 262 526 kronor. Kommunalskatten i Ockelbo kommun är 34,27 procent 2022.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 865

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

262 526

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,27

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Elis Textil Service AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ockelbo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 675

Kommunens skatteintäkter

47 201

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 386

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 481

58 058

kr per invånare, 2021

Ockelbo har landarealen 1 065 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.