Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 5 908 människor (2019). Landarealen är   1 070 kvadratkilometer.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 908

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

248 978

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,27

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

3,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

20,6

12,7

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

231

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

OCKELBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

45 476

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 262

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 085

55 798

kr per invånare, 2019