Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 821 invånare.

Andelen företagare i Ockelbo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 97:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 988 kronor, vilket var den 29:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Ockelbo kommun är 34,27 procent 2023.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 821

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 988

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,27

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Elis Textil Service AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Ockelbo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

49 804

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 109

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 903

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Ockelbo har landarealen 1 065 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.