Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 5 906 människor (2018). Landarealen är   1 070 kvadratkilometer.

Ockelbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 906

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

244 982

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,27

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

21,6

13,3

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

OCKELBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

43 943

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 220

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 948

52 057

kr per invånare, 2017