Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 575 människor (2019). Landarealen är 357 kvadratkilometer.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 575

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

289 215

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nynas AB (publ)

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

43 952

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 383

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 886

55 798

kr per invånare, 2019