Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 109 människor (2017). Landarealen är 357 kvadratkilometer.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 109

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

279 955

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

249

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NYNAS AB (PUBL)

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

42 095

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 591

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 095

52 057

kr per invånare, 2017