Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 043 invånare.

Andelen företagare i Nynäshamns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 312 189 kronor. Kommunalskatten i Nynäshamns kommun är 31,93 procent 2023.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 043

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

312 189

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,93

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nynas AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nynäshamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

46 851

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 642

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

54 778

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Nynäshamn har landarealen 357 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.