Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare.

Andelen företagare i Nynäshamns kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 296 255 kronor. Kommunalskatten i Nynäshamns kommun är 31,93 procent 2021.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 811

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 255

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,93

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nynas AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nynäshamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 698

Kommunens skatteintäkter

43 870

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 928

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 047

56 219

kr per invånare, 2020

Nynäshamn har landarealen 357 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.