Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 29 495 invånare.

Andelen företagare i Nynäshamns kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 060 kronor. Kommunalskatten i Nynäshamns kommun är 31,93 procent 2022.

Nynäshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 495

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 060

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,93

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nynas AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nynäshamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 698

Kommunens skatteintäkter

45 327

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 983

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 579

58 058

kr per invånare, 2021

Nynäshamn har landarealen 357 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.