Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 55 467 människor (2017). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

55 467

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

278 777

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,25

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

153

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EBERSPÄCHER EXHAUST TECHNOLOGY SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

NYKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 025

Kommunens skatteintäkter

45 399

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 784

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 686

52 057

kr per invånare, 2017