Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 56 591 människor (2019). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 591

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

288 543

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,25

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

191

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

NYKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

46 681

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 954

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 660

55 798

kr per invånare, 2019