Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 021 invånare.

Andelen företagare i Nyköpings kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 307 972 kronor. Kommunalskatten i Nyköpings kommun är 32,25 procent 2024.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 021

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

307 972

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,25

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Nyköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 347

Kommunens skatteintäkter

50 229

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 354

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 627

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Nyköping har landarealen 1 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 67:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.