Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 56 011 människor (2018). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Nyköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 011

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 777

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,25

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

153

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EBERSPÄCHER EXHAUST TECHNOLOGY SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

NYKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 025

Kommunens skatteintäkter

45 916

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 707

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 257

54 234

kr per invånare, 2018