Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 986 människor (2019). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 986

35 612

Antal, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-3,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

260 616

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,6

4,4

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

17,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Drömtrappor AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

47 236

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 264

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

73 326

55 798

kr per invånare, 2019

Nionde högsta i Sverige