Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har 3 971 invånare.

Andelen företagare i Norsjö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 57:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 214 kronor. Kommunalskatten i Norsjö kommun är 34,70 procent 2022.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 971

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 214

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

57

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PROSPEKTERINGSTEKNIK I NORRLAND AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Norsjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 625

Kommunens skatteintäkter

48 542

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 489

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

85 744

58 058

kr per invånare, 2021

Näst högsta i Sverige

Norsjö har landarealen 1 739 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 50:e största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.