Norsjö

Norsjö kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 4 086 människor (2017). Landarealen är   1 751 kvadratkilometer.

Norsjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 086

34 897

Antal, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

45,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

252 169

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,70

32,19

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,8

5,0

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DRÖMTRAPPOR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

45 457

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 678

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

66 477

52 057

kr per invånare, 2017