Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 61 769 människor (2018). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

61 769

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 881

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

NORRTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

40 743

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 617

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 638

54 235

kr per invånare, 2018