Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 63 673 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 766 kronor. Kommunalskatten i Norrtälje kommun är 31,80 procent 2021.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

63 673

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

280 766

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,80

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Norrtälje kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 176

Kommunens skatteintäkter

41 233

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 800

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 502

56 219

kr per invånare, 2020

Norrtälje har landarealen 2 015 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.