Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 287 418 kronor. Kommunalskatten i Norrtälje kommun är 31,80 procent 2022.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

64 762

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

287 418

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,80

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

169

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Norrtälje kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 575

Kommunens skatteintäkter

43 111

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 400

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

55 151

58 058

kr per invånare, 2021

Norrtälje har landarealen 2 015 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.