Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 587 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 296 127 kronor. Kommunalskatten i Norrtälje kommun är 31,80 procent 2023.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

65 587

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

296 127

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,80

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Norrtälje kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

45 411

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 007

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 589

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Norrtälje har landarealen 2 015 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 42:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.