Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 60 808 människor (2017). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

60 808

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 881

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

NORRTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

40 247

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 773

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 677

52 057

kr per invånare, 2017