Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 62 622 människor (2019). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

62 622

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

274 777

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

NORRTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

41 917

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 635

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 984

55 841

kr per invånare, 2019