Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 61 769 människor (2018). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Norrtälje Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

61 769

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 000

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

NORRTÄLJE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 325

Kommunens skatteintäkter

40 743

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 398

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 419

54 233

kr per invånare, 2018