Norrköping

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 145 163 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 316 152 kronor. Kommunalskatten i Norrköpings kommun är 33,30 procent 2024.

Norrköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

145 163

36 385

Antal, 2023

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

41,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

316 152

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,30

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

247

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kolmårdens Djurpark AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Norrköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 10 340

Kommunens skatteintäkter

50 606

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 822

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 337

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Norrköping har landarealen 1 495 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.