Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 721 invånare.

Andelen företagare i Nora kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 484 kronor. Kommunalskatten i Nora kommun är 33,80 procent 2022.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 721

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 484

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,80

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Orica Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nora kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 792

Kommunens skatteintäkter

48 252

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 231

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 824

58 058

kr per invånare, 2021

Nora har landarealen 619 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.