Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 686 invånare.

Andelen företagare i Nora kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 052 kronor. Kommunalskatten i Nora kommun är 33,80 procent 2021.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 686

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 052

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,80

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Orica Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Nora kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 792

Kommunens skatteintäkter

46 657

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 785

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 435

56 219

kr per invånare, 2020

Nora har landarealen 619 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.