Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 737 människor (2018). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 737

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 294

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

272

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ORICA SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

NORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 349

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 016

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 971

54 235

kr per invånare, 2018