Nora

Nora kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 10 747 människor (2017). Landarealen är 622 kvadratkilometer.

Nora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 747

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

260 294

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

272

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ORICA SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

NORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

44 339

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 840

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 604

52 057

kr per invånare, 2017