Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 578 invånare.

Andelen företagare i Munkedals kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 290 008 kronor. Kommunalskatten i Munkedals kommun är 34,86 procent 2023.

Munkedal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 578

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

290 008

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,86

32,24

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Munkedals kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

50 180

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 607

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 841

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Munkedal har landarealen 634 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.