Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 502 invånare.

Andelen företagare i Munkedals kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 306 197 kronor. Kommunalskatten i Munkedals kommun är 34,86 procent 2024.

Munkedal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 502

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

306 197

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,86

32,37

Procent, 2024

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Munkedals kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 866

Kommunens skatteintäkter

50 180

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 607

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 166

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Munkedal har landarealen 634 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.