Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare.

Andelen företagare i Munkedals kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 278 607 kronor. Kommunalskatten i Munkedals kommun är 34,86 procent 2022.

Munkedal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 588

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

278 607

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,86

32,24

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Munkedals kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 865

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 059

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 698

58 058

kr per invånare, 2021

Munkedal har landarealen 634 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.