Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 582 invånare.

Andelen företagare i Munkedals kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 607 kronor. Kommunalskatten i Munkedals kommun är 35,11 procent 2021.

Munkedal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 582

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 607

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

35,11

32,27

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Munkedals kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 897

Kommunens skatteintäkter

45 497

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 348

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 734

56 219

kr per invånare, 2020

Munkedal har landarealen 634 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.