Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 503 människor (2018). Landarealen är 638 kvadratkilometer.

Munkedal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 503

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

257 071

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

35,11

32,19

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MUNKEDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

45 130

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 717

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 621

54 233

kr per invånare, 2018