Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 513 människor (2019). Landarealen är 638 kvadratkilometer.

Munkedal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 513

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

259 074

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

35,11

32,28

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MUNKEDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

46 194

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 897

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 193

55 798

kr per invånare, 2019