Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 20 369 människor (2017). Landarealen är 2 828 kvadratkilometer.

Mora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 369

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

270 357

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,97

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FM MATTSSON MORA GROUP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 675

Kommunens skatteintäkter

46 295

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 628

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 335

52 057

kr per invånare, 2017