Mora

Mora kommun ligger i Dalarnas län och har 20 679 invånare.

Andelen företagare i Mora kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 310 kronor. Kommunalskatten i Mora kommun är 33,97 procent 2023.

Mora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 679

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 310

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,97

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

FM Mattsson AB (publ)

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Mora kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

51 016

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 393

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 015

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Mora har landarealen 2 812 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.