Mölndal

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 69 364 människor (2019). Landarealen är 147 kvadratkilometer.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

69 364

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

335 797

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,99

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

37,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ASTRAZENECA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 225

Största offentliga arbetsgivare

MÖLNDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

49 256

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 838

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

51 317

55 798

kr per invånare, 2019