Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 901 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 66:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 347 217 kronor, vilket var den sjuttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Mölndals stad är 31,99 procent 2021.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

69 901

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

347 217

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,99

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

39,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ASTRAZENECA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 325

Anställda i kommunen

Mölndals kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 455

Kommunens skatteintäkter

50 817

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 918

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

51 534

56 219

kr per invånare, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Mölndal har landarealen 146 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.