Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 57:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 384 116 kronor, vilket var den artonde högsta i landet. Kommunalskatten i Mölndals stad är 31,99 procent 2024.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

70 534

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

384 116

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,99

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

40,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

57

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AstraZeneca AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 925

Anställda i kommunen

Mölndals kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 667

Kommunens skatteintäkter

58 969

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 959

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 367

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Mölndal har landarealen 146 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.