Mölndal

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 66 121 människor (2017). Landarealen är 147 kvadratkilometer.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 121

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

323 729

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,74

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

36,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ASTRAZENECA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

MÖLNDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 675

Kommunens skatteintäkter

48 104

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 891

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 566

52 057

kr per invånare, 2017