Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 109 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 57:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 366 499 kronor, vilket var den artonde högsta i landet. Kommunalskatten i Mölndals stad är 31,99 procent 2023.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

70 109

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

366 499

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,99

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

40,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

57

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ASTRAZENECA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 725

Anställda i kommunen

Mölndals kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 625

Kommunens skatteintäkter

58 969

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 959

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 245

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Mölndal har landarealen 146 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.