Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 49:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 354 149 kronor, vilket var den artonde högsta i landet. Kommunalskatten i Mölndals stad är 31,99 procent 2023.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

69 943

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

354 149

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,99

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

40,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ASTRAZENECA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 725

Anställda i kommunen

Mölndals kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 5 625

Kommunens skatteintäkter

55 077

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 964

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

50 602

58 058

kr per invånare, 2021

Mölndal har landarealen 146 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.