Mölndal

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 68 152 människor (2018). Landarealen är 147 kvadratkilometer.

Mölndal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

68 152

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

334 562

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,99

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

37,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ASTRAZENECA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

MÖLNDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 675

Kommunens skatteintäkter

48 074

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 896

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 347

54 233

kr per invånare, 2018