Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 269 invånare.

Andelen företagare i Mjölby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 28:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 990 kronor. Kommunalskatten i Mjölby kommun är 33,45 procent 2022.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 269

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 990

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

28

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Mjölby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 875

Kommunens skatteintäkter

47 656

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 388

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 047

58 058

kr per invånare, 2021

Mjölby har landarealen 547 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.