Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 27 373 människor (2018). Landarealen är 549 kvadratkilometer.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 373

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

287 960

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,45

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

MJÖLBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

44 911

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 367

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 822

54 233

kr per invånare, 2018