Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 27 373 människor (2018). Landarealen är 549 kvadratkilometer.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 373

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

277 036

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

MJÖLBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

44 911

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 367

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 822

54 233

kr per invånare, 2018