Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 27 960 invånare.

Andelen företagare i Mjölby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 39:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 297 454 kronor. Kommunalskatten i Mjölby kommun är 33,45 procent 2021.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 960

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

297 454

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,45

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Mjölby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 121

Kommunens skatteintäkter

45 471

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 171

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 152

56 219

kr per invånare, 2020

Mjölby har landarealen 547 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.