Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 471 invånare.

Andelen företagare i Mjölby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 54:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 314 705 kronor. Kommunalskatten i Mjölby kommun är 33,45 procent 2023.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 471

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

314 705

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 125

Anställda i kommunen

Mjölby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

50 369

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 732

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 742

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Mjölby har landarealen 547 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.