Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 27 758 människor (2019). Landarealen är 549 kvadratkilometer.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 758

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

287 960

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,45

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

MJÖLBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

45 866

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 989

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 733

55 798

kr per invånare, 2019