Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 27 019 människor (2017). Landarealen är 549 kvadratkilometer.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 019

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

277 036

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

51

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 925

Största offentliga arbetsgivare

MJÖLBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

44 229

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 323

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 565

52 057

kr per invånare, 2017