Mjölby

Mjölby kommun ligger i Östergötlands län och har 28 576 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 54:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 330 332 kronor. Kommunalskatten i Mjölby kommun är 33,45 procent 2024.

Mjölby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 576

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

330 332

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,45

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 325

Anställda i kommunen

Mjölby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 284

Kommunens skatteintäkter

50 369

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 732

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 326

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Mjölby har landarealen 547 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.