Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 312 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 244 704 kronor, vilket var den femtonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Melleruds kommun är 34,08 procent 2021.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 312

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

244 704

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,08

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Melleruds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 937

Kommunens skatteintäkter

40 423

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 708

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 013

56 219

kr per invånare, 2020

Mellerud har landarealen 514 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.