Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 354 människor (2018). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 354

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

235 608

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

151

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

MELLERUDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

39 353

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 912

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 421

54 233

kr per invånare, 2018