Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 310 människor (2019). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 310

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

237 286

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,08

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

151

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

MELLERUDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

39 353

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 912

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 421

54 233

kr per invånare, 2018