Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 260 977 kronor, vilket var den 23:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Melleruds kommun är 34,08 procent 2022.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 268

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

260 977

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,08

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Melleruds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 937

Kommunens skatteintäkter

43 337

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 965

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 924

58 058

kr per invånare, 2021

Mellerud har landarealen 514 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.