Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 165 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 279 974 kronor, vilket var den sjuttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Melleruds kommun är 34,08 procent 2024.

Mellerud Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 165

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

279 974

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,08

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

18,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Emballator Mellerud AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Melleruds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 923

Kommunens skatteintäkter

45 761

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 534

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 589

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Mellerud har landarealen 514 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.