Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 372 människor (2018). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 372

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 358

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,74

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

MARIESTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

43 415

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 775

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 054

54 233

kr per invånare, 2018