Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 290 människor (2017). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 290

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

267 084

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,74

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

53

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MARIESTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

42 348

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 705

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 288

52 057

kr per invånare, 2017