Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 768 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 28:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 302 246 kronor. Kommunalskatten i Mariestads kommun är 32,74 procent 2023.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 768

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

302 246

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,74

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

28

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Mariestads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

48 716

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 626

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 754

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Mariestad har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.