Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 537 människor (2019). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 537

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

274 358

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,74

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

MARIESTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

44 697

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 093

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 999

55 798

kr per invånare, 2019