Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 24 372 människor (2018). Landarealen är 602 kvadratkilometer.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 372

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 084

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,74

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

53

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

MARIESTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

43 415

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 775

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 054

54 233

kr per invånare, 2018