Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 513 invånare.

Andelen företagare i Mariestads kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 30:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 281 203 kronor. Kommunalskatten i Mariestads kommun är 32,74 procent 2021.

Mariestad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 513

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

281 203

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,74

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

30

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

METSÄ TISSUE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Mariestads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 148

Kommunens skatteintäkter

44 320

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 355

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 166

56 219

kr per invånare, 2020

Mariestad har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.