Malmö

Malmö kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 339 313 människor (2018). Landarealen är 156 kvadratkilometer.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

339 313

35 277

Antal, 2018

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,4

41,2

År, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

243 321

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

33,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

67,8

79,5

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,6

7,0

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,1

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

172

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SKANSKA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

MALMÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 18 575

Kommunens skatteintäkter

39 577

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 591

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 543

54 233

kr per invånare, 2018