Malmö

Malmö kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 344 166 människor (2019). Landarealen är 156 kvadratkilometer.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

344 166

35 612

Antal, 2019

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,4

41,3

År, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 321

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

33,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

67,8

79,5

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,6

7,0

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SKANSKA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

MALMÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 18 575

Kommunens skatteintäkter

40 696

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 205

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 681

55 841

kr per invånare, 2019