Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 366 invånare.

Andelen företagare i Lysekils kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 277 743 kronor. Kommunalskatten i Lysekils kommun är 33,94 procent 2021.

Lysekil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 366

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

277 743

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,94

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

273

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Preem Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Lysekils kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 280

Kommunens skatteintäkter

51 169

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 048

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 325

56 219

kr per invånare, 2020

Lysekil har landarealen 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.