Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare.

Andelen företagare i Lysekils kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 314 840 kronor. Kommunalskatten i Lysekils kommun är 33,94 procent 2024.

Lysekil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 969

36 385

Antal, 2023

Medelålder

48,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

314 840

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,94

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Preem Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Lysekils kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 294

Kommunens skatteintäkter

55 131

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 560

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 138

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Lysekil har landarealen 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.