Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 12 245 människor (2019). Landarealen är 5 560 kvadratkilometer.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 245

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 003

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

229

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LYCKSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

47 053

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 304

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

67 625

54 233

kr per invånare, 2018