Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 122 948 människor (2018). Landarealen är 430 kvadratkilometer.

Lund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

122 948

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,7

41,2

År, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 042

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

52,8

27,6

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

68,7

79,5

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,3

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 025

Största offentliga arbetsgivare

LUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 10 325

Kommunens skatteintäkter

46 520

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 360

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 159

54 233

kr per invånare, 2018