Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 124 935 människor (2019). Landarealen är 430 kvadratkilometer.

Lund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

124 935

35 612

Antal, 2019

Medelålder

38,8

41,3

År, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 042

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

52,8

27,6

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

68,7

79,5

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 025

Största offentliga arbetsgivare

LUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 10 325

Kommunens skatteintäkter

47 358

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 238

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 711

55 798

kr per invånare, 2019