Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 121 274 människor (2017). Landarealen är 430 kvadratkilometer.

Lund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

121 274

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,6

41,2

År, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 466

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

52,6

27,0

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

69,1

79,1

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 825

Största offentliga arbetsgivare

LUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 10 275

Kommunens skatteintäkter

45 992

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 484

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

48 846

52 057

kr per invånare, 2017