Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare.

Kommunen har den nittonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 273 240 kronor. Kommunalskatten i Lunds kommun är 32,42 procent 2021.

Lund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

125 941

35 791

Antal, 2020

Medelålder

38,9

41,4

År, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

273 240

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

54,0

28,9

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

69,2

79,3

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 175

Anställda i kommunen

Lunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 883

Kommunens skatteintäkter

47 674

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 670

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 129

56 219

kr per invånare, 2020

Lund har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.