Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare.

Kommunen har den fjortonde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 78:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 310 kronor. Kommunalskatten i Lunds kommun är 32,42 procent 2022.

Lund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

127 376

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 310

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

54,7

29,6

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

68,6

79,6

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 2 425

Anställda i kommunen

Lunds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 11 025

Kommunens skatteintäkter

49 957

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 922

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 997

58 058

kr per invånare, 2021

Lund har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.