Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 497 invånare.

Kommunen har den sjunde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 278 699 kronor. Kommunalskatten i Ludvika kommun är 33,70 procent 2022.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 497

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

278 699

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,2

6,2

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

279

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ABB Power Grids Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i kommunen

Ludvika kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 129

Kommunens skatteintäkter

48 144

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 052

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 605

58 058

kr per invånare, 2021

Ludvika har landarealen 1 490 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.