Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 26 946 människor (2018). Landarealen är 1 499 kvadratkilometer.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 946

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 868

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,2

6,3

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LUDVIKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

45 397

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 438

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 710

54 234

kr per invånare, 2018