Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 26 992 människor (2017). Landarealen är 1 499 kvadratkilometer.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 992

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

260 868

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,2

6,3

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LUDVIKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

45 414

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 067

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 158

52 057

kr per invånare, 2017