Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 26 946 människor (2018). Landarealen är 1 499 kvadratkilometer.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 946

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 984

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,2

6,3

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ABB Power Grids Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LUDVIKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

45 397

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 438

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 710

54 233

kr per invånare, 2018