Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 26 898 människor (2019). Landarealen är 1 499 kvadratkilometer.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 898

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

267 984

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,1

6,1

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ABB Power Grids Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LUDVIKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

46 574

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 193

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 709

55 798

kr per invånare, 2019