Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 401 invånare.

Andelen företagare i Ljungby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 88:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 528 kronor. Kommunalskatten i Ljungby kommun är 33,07 procent 2021.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 401

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 528

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Electrolux Professional AB (publ)

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ljungby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 416

Kommunens skatteintäkter

44 154

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 407

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 075

56 219

kr per invånare, 2020

Ljungby har landarealen 1 748 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e största i landet.