Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 573 människor (2018). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 573

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 899

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,07

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

LJUNGBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 675

Kommunens skatteintäkter

42 728

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 910

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 351

54 233

kr per invånare, 2018