Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 297 människor (2017). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 297

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

268 324

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,07

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

LJUNGBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 675

Kommunens skatteintäkter

42 079

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 407

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 943

52 057

kr per invånare, 2017