Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 483 invånare.

Andelen företagare i Ljungby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 70:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 298 598 kronor. Kommunalskatten i Ljungby kommun är 33,07 procent 2023.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 483

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

298 598

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Electrolux Professional AB (publ)

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ljungby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 925

Kommunens skatteintäkter

46 649

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 211

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 449

58 058

kr per invånare, 2021

Ljungby har landarealen 1 748 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e största i landet.