Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 23 613 människor (2017). Landarealen är 1 383 kvadratkilometer.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 613

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

261 180

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

LINDESBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

44 097

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 228

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 939

52 057

kr per invånare, 2017