Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 23 575 människor (2018). Landarealen är 1 383 kvadratkilometer.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 575

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

261 180

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

LINDESBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

45 060

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 919

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 189

54 233

kr per invånare, 2018