Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 435 invånare.

Andelen företagare i Lindesbergs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 287 351 kronor. Kommunalskatten i Lindesbergs kommun är 33,85 procent 2023.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 435

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

287 351

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

278

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Lindesbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

50 114

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 734

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 856

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Lindesberg har landarealen 1 378 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e största i landet.