Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 601 invånare.

Andelen företagare i Lindesbergs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 279 043 kronor. Kommunalskatten i Lindesbergs kommun är 33,85 procent 2022.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 601

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

279 043

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Lindesbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 957

Kommunens skatteintäkter

47 473

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 728

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 296

58 058

kr per invånare, 2021

Lindesberg har landarealen 1 378 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e största i landet.