Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 23 575 människor (2018). Landarealen är 1 383 kvadratkilometer.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 575

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 712

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

LINDESBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

45 060

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 919

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 189

54 233

kr per invånare, 2018