Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 658 invånare.

Andelen företagare i Lindesbergs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 273 764 kronor. Kommunalskatten i Lindesbergs kommun är 33,85 procent 2021.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 658

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

273 764

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Lindesbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 957

Kommunens skatteintäkter

45 882

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 695

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 313

56 219

kr per invånare, 2020

Lindesberg har landarealen 1 378 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 69:e största i landet.