Lindesberg

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 23 588 människor (2019). Landarealen är 1 383 kvadratkilometer.

Lindesberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 588

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 712

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

289

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

MERITOR HVS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

LINDESBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Kommunens skatteintäkter

46 860

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 800

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 411

55 798

kr per invånare, 2019