Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 457 invånare.

Andelen företagare i Lidköpings kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 317 284 kronor. Kommunalskatten i Lidköpings kommun är 32,74 procent 2023.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 457

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

317 284

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,74

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

272

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lidköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 5 325

Kommunens skatteintäkter

49 031

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 501

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 933

58 058

kr per invånare, 2021

Lidköping har landarealen 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.