Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 8 780 människor (2018). Landarealen är 415 kvadratkilometer.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 780

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

242 388

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,81

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

73,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

15,6

7,0

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

23,2

13,3

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LESSEBO PAPER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

LESSEBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

37 252

45 530

kr per invånare, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 107

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 500

54 233

kr per invånare, 2018