Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 256 533 kronor. Kommunalskatten i Lessebo kommun är 33,81 procent 2021.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 655

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

256 533

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,81

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

15,0

8,5

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

21,6

13,4

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Orrefors Kosta Boda AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lessebo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 748

Kommunens skatteintäkter

38 972

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 514

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 258

56 219

kr per invånare, 2020

Lessebo har landarealen 413 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.