Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 574 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 261 608 kronor, vilket var den 25:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Lessebo kommun är 33,81 procent 2022.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 574

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

261 608

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,81

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,9

7,9

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

22,0

13,9

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Orrefors Kosta Boda AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lessebo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 175

Kommunens skatteintäkter

41 557

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 244

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 915

58 058

kr per invånare, 2021

Lessebo har landarealen 413 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.