Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 8 780 människor (2018). Landarealen är 415 kvadratkilometer.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 780

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 628

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,81

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,9

7,0

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

23,2

13,3

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

202

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lessebo Paper AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

LESSEBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

37 252

45 530

kr per invånare, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 107

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 500

54 233

kr per invånare, 2018