Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 485 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 818 kronor, vilket var den 27:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Lessebo kommun är 33,81 procent 2023.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 485

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 818

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,81

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

6,7

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

21,4

11,9

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orrefors Kosta Boda AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lessebo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

43 328

46 733

kr per invånare, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 984

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 149

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,6

12,3

Procent, 2021

Lessebo har landarealen 413 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.