Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 8 806 människor (2017). Landarealen är 415 kvadratkilometer.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 806

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

242 388

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,81

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

73,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

15,6

7,0

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

19,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LESSEBO PAPER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

LESSEBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

36 439

44 794

kr per invånare, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 630

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 407

52 057

kr per invånare, 2017