Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 536 invånare.

Andelen företagare i Lerums kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 86:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 370 418 kronor, vilket var den femtonde högsta i landet. Kommunalskatten i Lerums kommun är 32,13 procent 2023.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 536

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

370 418

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,13

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

34,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,9

80,8

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

10,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SPARKÖP I LERUM AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lerums kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

56 036

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 572

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 964

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Lerum har landarealen 259 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.