Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 706 invånare.

Andelen företagare i Lerums kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 86:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 386 732 kronor, vilket var den femtonde högsta i landet. Kommunalskatten i Lerums kommun är 32,13 procent 2024.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 706

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

386 732

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,13

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

34,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,9

80,8

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

10,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SPARKÖP I LERUM AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lerums kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 949

Kommunens skatteintäkter

56 036

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 572

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 021

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Lerum har landarealen 259 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.