Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 020 invånare.

Andelen företagare i Lerums kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 347 712 kronor, vilket var den sextonde högsta i landet. Kommunalskatten i Lerums kommun är 32,13 procent 2021.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 020

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

347 712

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,13

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

32,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,5

79,3

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Humana Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lerums kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 774

Kommunens skatteintäkter

50 451

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 059

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 092

56 219

kr per invånare, 2020

Lerum har landarealen 259 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.