Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 568 människor (2019). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 568

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

338 664

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,13

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

31,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

87,1

79,5

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

114

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Humana Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LERUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

50 361

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 274

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 749

55 798

kr per invånare, 2019