Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 41 510 människor (2017). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

41 510

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

327 726

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,13

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

87,1

79,1

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HUMANA OMSORG AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LERUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

48 221

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 905

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 473

52 057

kr per invånare, 2017