Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 536 invånare.

Andelen företagare i Lerums kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 370 418 kronor, vilket var den femtonde högsta i landet. Kommunalskatten i Lerums kommun är 32,13 procent 2023.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 536

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

370 418

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,13

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

33,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,7

79,6

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SPARKÖP I LERUM AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lerums kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 875

Kommunens skatteintäkter

52 991

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 265

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 352

58 058

kr per invånare, 2021

Lerum har landarealen 259 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.