Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare.

Andelen företagare i Lerums kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 355 999 kronor, vilket var den sextonde högsta i landet. Kommunalskatten i Lerums kommun är 32,13 procent 2022.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 399

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

355 999

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,13

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

33,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,7

78,3

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Humana Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lerums kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 774

Kommunens skatteintäkter

52 991

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 265

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 352

58 058

kr per invånare, 2021

Lerum har landarealen 259 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.