Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 137 människor (2018). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Lerum Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 137

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

337 537

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,13

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

31,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

87,1

79,1

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

114

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HUMANA OMSORG AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LERUMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

48 846

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 174

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 286

54 233

kr per invånare, 2018