Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 756 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 315 311 kronor. Kommunalskatten i Lekebergs kommun är 33,98 procent 2023.

Lekeberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 756

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

6,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

315 311

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

86,3

79,6

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Lekebergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

49 620

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 475

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 691

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Lekeberg har landarealen 463 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e minsta i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.