Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 8 234 människor (2019). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Lekeberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 234

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

292 542

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,98

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

21

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

LEKEBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

44 355

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 708

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 630

55 798

kr per invånare, 2019