Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 606 invånare.

Andelen företagare i Lekebergs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 331 883 kronor. Kommunalskatten i Lekebergs kommun är 34,73 procent 2024.

Lekeberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 606

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

331 883

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,73

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,2

80,8

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

11,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Lekebergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 702

Kommunens skatteintäkter

49 620

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 475

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 787

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Lekeberg har landarealen 463 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.