Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 868 människor (2017). Landarealen är 466 kvadratkilometer. 1995 blev Lekeberg en egen kommun från att tidigare ha ingått i Örebro kommun.

Lekeberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 868

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 598

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,98

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

LEKEBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

42 402

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 303

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 573

52 057

kr per invånare, 2017