Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 472 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 98:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 301 337 kronor. Kommunalskatten i Lekebergs kommun är 33,98 procent 2021.

Lekeberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 472

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

7,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

301 337

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,98

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,3

79,3

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

98

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Lekebergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 658

Kommunens skatteintäkter

44 478

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 434

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 495

56 219

kr per invånare, 2020

Lekeberg har landarealen 463 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.