Lekeberg

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och har 8 603 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 75:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 305 060 kronor. Kommunalskatten i Lekebergs kommun är 33,98 procent 2022.

Lekeberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 603

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

305 060

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Lekebergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 658

Kommunens skatteintäkter

46 940

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 645

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 793

58 058

kr per invånare, 2021

Lekeberg har landarealen 463 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 110:e minsta i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.