Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 637 människor (2018). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 637

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

254 513

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,73

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,2

27,6

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LAXÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

44 299

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 352

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 152

54 233

kr per invånare, 2018