Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 582 invånare.

Andelen företagare i Laxå kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 026 kronor. Kommunalskatten i Laxå kommun är 33,73 procent 2022.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 582

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 026

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,73

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laxå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 525

Kommunens skatteintäkter

46 148

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 712

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 603

58 058

kr per invånare, 2021

Laxå har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.