Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 497 invånare.

Andelen företagare i Laxå kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 288 038 kronor. Kommunalskatten i Laxå kommun är 34,48 procent 2024.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 497

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

288 038

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,48

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

249

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laxå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 443

Kommunens skatteintäkter

48 168

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 857

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 440

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,6

12,3

Procent, 2021

Laxå har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.