Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 643 människor (2017). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 643

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

248 007

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,73

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,6

27,0

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,3

5,0

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LAXÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

43 452

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 520

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 640

52 057

kr per invånare, 2017