Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 5 683 människor (2019). Landarealen är 605 kvadratkilometer.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 683

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

257 016

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,2

27,6

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

73

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LAXÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

44 714

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 872

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 063

55 798

kr per invånare, 2019