Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 659 invånare.

Andelen företagare i Laxå kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 257 098 kronor. Kommunalskatten i Laxå kommun är 33,73 procent 2021.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 659

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

257 098

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,73

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laxå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 432

Kommunens skatteintäkter

43 849

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 618

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 663

56 219

kr per invånare, 2020

Laxå har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.