Laxå

Laxå kommun ligger i Örebro län och har 5 576 invånare.

Andelen företagare i Laxå kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 076 kronor. Kommunalskatten i Laxå kommun är 33,73 procent 2023.

Laxå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 576

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 076

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,73

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laxå kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 525

Kommunens skatteintäkter

46 148

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 712

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 603

58 058

kr per invånare, 2021

Laxå har landarealen 602 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.