Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 565 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 705 kronor. Kommunalskatten i Laholms kommun är 32,80 procent 2024.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 565

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 705

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

151

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

45 101

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 005

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 039

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Laholm har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.