Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 91:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 151 kronor. Kommunalskatten i Laholms kommun är 31,98 procent 2022.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 319

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 151

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 921

Kommunens skatteintäkter

42 318

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 566

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 395

58 058

kr per invånare, 2021

Laholm har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.