Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 25 967 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 91:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 274 091 kronor. Kommunalskatten i Laholms kommun är 31,98 procent 2022.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 967

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

274 091

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Laholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 921

Kommunens skatteintäkter

40 313

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 711

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 499

56 219

kr per invånare, 2020

Laholm har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.