Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare.

Andelen företagare i Kungälvs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 342 302 kronor, vilket var den 28:e högsta i landet. Kommunalskatten i Kungälvs kommun är 32,92 procent 2022.

Kungälv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 271

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

7,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

342 302

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,92

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

179

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Kungälvs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 323

Kommunens skatteintäkter

52 258

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 655

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

53 539

58 058

kr per invånare, 2021

Kungälv har landarealen 362 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.