Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 45 086 människor (2018). Landarealen är 365 kvadratkilometer.

Kungälv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 086

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

325 351

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,92

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,7

79,5

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

KUNGÄLVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 925

Kommunens skatteintäkter

50 000

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 139

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 004

54 233

kr per invånare, 2018