Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 47 050 invånare.

Andelen företagare i Kungälvs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 334 472 kronor, vilket var den 26:e högsta i landet. Kommunalskatten i Kungälvs kommun är 32,92 procent 2021.

Kungälv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 050

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

6,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

334 472

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,92

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

26,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Kungälvs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 323

Kommunens skatteintäkter

50 544

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 797

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 164

56 219

kr per invånare, 2020

Kungälv har landarealen 362 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.