Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 44 110 människor (2017). Landarealen är 365 kvadratkilometer.

Kungälv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 110

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

315 813

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,92

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,6

79,1

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

7,0

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

184

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

KUNGÄLVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 925

Kommunens skatteintäkter

49 616

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 431

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 081

52 057

kr per invånare, 2017