Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 068 invånare.

Andelen företagare i Kungälvs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 354 536 kronor. Kommunalskatten i Kungälvs kommun är 32,92 procent 2023.

Kungälv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 068

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

354 536

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,92

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

86,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

191

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Kungälvs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

55 556

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 984

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 173

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Kungälv har landarealen 362 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.