Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 738 invånare.

Andelen företagare i Kristianstads kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 688 kronor. Kommunalskatten i Kristianstads kommun är 32,64 procent 2023.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

86 738

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 688

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,64

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

25,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

77,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

HKScan Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Kristianstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 525

Kommunens skatteintäkter

48 959

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 325

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 201

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Kristianstad har landarealen 1 245 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.