Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 84 151 människor (2017). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

84 151

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

261 690

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,64

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HKSCAN SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

KRISTIANSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 875

Kommunens skatteintäkter

42 086

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 329

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 982

52 057

kr per invånare, 2017