Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 217 invånare.

Andelen företagare i Kristianstads kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 277 234 kronor. Kommunalskatten i Kristianstads kommun är 32,64 procent 2022.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

86 217

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

277 234

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,64

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

HKScan Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Kristianstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 670

Kommunens skatteintäkter

43 591

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 539

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 414

56 219

kr per invånare, 2020

Kristianstad har landarealen 1 245 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.